İş Güvenliği

6331 Sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yakın zaman içerisinde Kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere Tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı kalmaksızın orta ve en küçük işyerine kadar tüm işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veya iş güvenliği personel desteği alma zorunlukları tamamlanacaktır.

Gerek özel sektör işverenleri gerekse Kamu kurum ve kuruluşlarının idaresinden sorumlu işveren vekilleri konumundaki idareciler bu konuda gerekli tüm hazırlık ve alt yapılarını oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal çalışmaları ele almak durumundadırlar.

İşveren veya İşveren vekilleri biş güvenliği noktasındaki yasal zorunluluğu gerek kendi bünyelerinde çalıştırdıkları yetkilendirilmiş (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli) çalışanlarından, gerekse Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden(OSGB) gerekli personel veya hizmetleri satın alarak kanun kapsamında işletmesini, idaresinden sorumlu işyerini ve çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini teminat altına almak zorundadır.

Özellikle 01.01.2016 tarihinde önemli ölçüde iş güvenliği hizmetlerinde süre artırımını öngören 6331 sayılı Kanunun temel amacı; her türlü işletmeye ve çalışana iş güvenliği bilincinin aşılanmasından hareketle, mesleki kaza ve risklerin önlenmesi, bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaların organizasyonun işverenler tarafından ele alınması ve ileriye dönük işyerine yansıyabilecek kaza sonrası tazminat veya denetimlerdeki cezai işlemlerin önündeki en önemli engeldir.

İlkay OSGB

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli (İLKAY Profesyonelleri ) hizmetinin nitelikli ve ciddi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden(OSGB) alınmasıyla İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu iyi uygulandığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri mutlaka azaltacaktır.

İşyerlerinde iş güvenliğine verilen önem ölçüsünde çalışanların moral ve motivasyonlarında iyileşme ve işyerinde kalite ve verimlilik artışı gözlenlenebilmekte ve daha mutlu bir işletme, daha mutlu çalışanlar görülebilir.